Zoznam databáz dodávaných k programu ODIS

Pre efektívnu prípravu zadaní a spracovanie ponúk je vhodné, aby účastníci stavebného procesu využívali všeobecne zaužívané metódy a postupy. Z týchto dôvodov spracovávame databázy konštrukčných prvkov (stavebných prác) a materiálov. Nakoľko je databáza spracovavaná našimi zamestnancami, dokážeme veľmi rýchlo reagovať na prípadne zmeny na trhu.


V závislosti na konfigurácii programu sú dodávané konkrétne databázy. Celkový prehľad databáz si môžete pozrieť v tabuľke nižšie. V prípade, že Vám nami dodávané balíčky databáz nevyhovujú kontaktujte nás a pokúsime sa Vám dodať presne tie databázy, ktoré potrebujete. Zároveň máme špeciálnu ponuku pre remeselníkov, ktorý potrebujú vytvárať cenové ponuky len pre konkrétnu stavebnú činnosť ako na príklad cenník betonárskych, murárskych, maliarskych, obkladačských, sadrokartonárskych , tesarskych , zatepľovacích, elektrikárskych a iných prác.


Databázy sú dodávané v týchto rozsahoch


SPON - rozbory smerných cien stavebných konštrukcií a prác
• databáza obsahuje súbory SCSP, spotrebné normy a ostatné údaje

• tieto boli použité pre výpočet smerných cien

• je vhodnou pomôckou pre tvorbu vlastných individuálnych cien

SCSP — SMERNÉ ORIENTAČNÉ CENY STAVEBNÝCH PRÁC HSV
• databáza obsahuje súbory popisov stavebných konštrukcií a prác

• ceny a ďalšie údaje bežne využívané pre tvorbu rozpočtov

• členenie podľa TSKP aj KP


 • HSV - Cenníky stavebných prác HLAVNEJ STAVEBNEJ VÝROBY

  800-0 Úvodná časť (pravidlá pre využitie katalógov)
  800-1 Zemné práce
  800-2 Zvláštne zakladanie objektov
  800-3 Lešenie-dočasné žeriavové dráhy
  800-6 Demolácia objektov
  801-1 Bežné stavebné práce
  801-2 Stavebné práce z prefabrikovaných dielcov
  801-3 Búranie a podchycovanie konštrukcií
  801-4 Opravy a údržba
  801-5 Zvláštne stavebné práce
  801-6 Jadrové elektrárne
  801-7 Komíny výškové a dymovod
  821-1 Mosty
  822-1 Komunikácie pozemné a letisko
  823-1 Plochy a úprava územia
  823-2 Rekultivácia
  824-1 Železnice koľajové normál. rozchodu a širokorozchodné
  824-2 Železnice koľajové mestské
  824-3 Železnice koľajové úzkorozchodné
  824-4 Železnice koľajové železničný zvršok metra
  825-1 Objekty podzemné - studne
  825-2 Objekty podzemné - štôlne
  825-3 Stanice a tunely metra
  825-4 Objekty podzemné – tunely
  825-9 Metro – skupinové ceny
  270-1 Vedenie rúrové diaľkové a prípojné - vodovody a kanalizácie
  270-2 Vedenie rúrové diaľkové a prípojné - plynovody
  828-1 Kábelovody
  831-1 Hydromeliorácie poľnohospodárske
  831-2 Hydromeliorácia lesnickotechnické
  832-1 Hrádze a úpravy na tokoch
  838    Práce stavebné pri budovaní technolog. zariadení

 • PSV - Cenníky stavebných prác POMOCNEJ (Pridruženej) STAVEBNEJ VÝROBY

  800-711 Izolácie proti vode
  800-721 Zdravotechnické zariadenie budov
  800-731 Ústredné kúrenie
  800-761 Konštrukcie sklobetónové
  800-762 Konštrukcie tesárske
  800-763 Konštrukcie – drevostavby
  800-764 Konštrukcie klampiarske
  800-765 Konštrukcie – krytiny tvrdé
  800-766 Konštrukcie stolárske
  800-767 Konštrukcie doplnkové kovové stavebné
  800-771 Podlahy z dlaždíc a obklady keramické
  800-773 Podlahy teracové a syntetické
  800-775 Podlahy vlysové, parketové a povlakové
  800-782 Obklady a dlažby z kameňa
  800-783 Dokončovacie práce - nátery
  800-784 Dokončovacie práce - maľby a tapetovanie
  800-786 Dokončovacie práce - čalunnícke úpravy
  800-787 Dokončovacie práce - zasklievanie
  800-791 Zariadenia veľkokuchyne
  800-795 Lokálne kúrenie

 • Cenníky MONÁŽNYCH PRÁC

  M21 - 155 Elektromontáže
  M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení
  M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení
  M25 - 209 Povrchové úpravy zariadení pri externých montážach
  M26 - 159 Montáž zariadení pre poľnohospodárstvo
  M31 - 160 Montáž strojov tvárniacich a obrábacích
  M32 - 161 Montáž elektropohonov a dieselagregátov
  M33 - 162 Montáž dopravných zariadení, skladovacích zariadení a váh
  M34 - 163 Montáž energetických a tepelných zariadení
  M35 - 164 Montáž čerpadiel, kompresorov a vodohospodárskych zariadení
  M36 - 165 Montáž prevádzkových meracích a regulačných zariadení
  M40 - 169 Montáž strojov a zariadení pre výrobu stavebných hmôt a keramiky
  M41 - 170 Montáž strojov priemyslu chemického, drevárskeho, celulózy
  M42 - 171 Montáž strojov priemyslu potravinárskeho a chladiarenského
  M43 - 172 Montáž oceľových konštrukcií
  M46 - 202 Zemné práce prevádzané pri externých montážach
  M48           Katalóg smerných orientačných cien revízií

 • Cenníky MATERÁLOV

  Databáza obsahuje materiál, ktorý nie je obsiahnutý v smernej cene. Ocení sa samostatne a to cenou bez DPH, doplnenou o náklady obstarávania.

 • Špeciálne cenníky RUSO, SP-DIEL

  RUSO — Rozpočtové ukazovatele

  Databáza obsahuje RU viac ako 1000 realizovaných objektov, technické správy a náčrty pre každý RU je spracovaný rozpočet v podrobnosti stavebných dielov a remesiel v € na

  • m3 OP – m3 obostavaného priestoru

  • m2 UP – m2 úžitkovej plochy

  • m2 ZP – m2 zastavanej plochy

  • PZ – počet žiakov (školy…)

  • PM – počet miest v sále (kultúrne domy…)

  • PL – počet lôžok (hotel, penzión, zdravotnícke zariadenia…)

  • BJ – počet bytových jednotiek (bytové domy…)


  SKP — Skupinové položky stavebných dielov HSV a PSV

  Sú určené na zjednodušenie tvorby rozpočtov, pomocou funkcie rozpad v programe ODIS umožňujú efektívnu tvorbu tradičných podrobných rozpočtov
  Výroba polotovarov
  Revidovaný súbor polotovarov (suché zmesi, položenie a výroba výstuže v KP,…)
  Stroje
  Revidovaný súbor strojov a cenník nájmov strojov (zmena metodiky výpočtu)


Špeciálna ponuka pre remeselníkov

 • ELEKTRIKÁR - elektromontáže

  Cenníky HSV
  800-1 (001) – Zemné práce
  800-3 (003) – Lešenie
  801-3 (013) – Búranie a podchycovanie konštrukcií

  + materiály pre výber cenníkov

  Cenníky M - materiál

  M21 (921) – Elektromontáže silnoprúdové
  M22 (922) – Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení
  M36 (936) – Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení (MaR)
  M46 (946) – Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
  M48 (948) – Periodické revízie
  M25 (925) – Povrchové úpravy zariadení pri externých montážach

 • INŠTALATÉR - zdravotechnika, ústredné kúrenie, plyn

  Cenníky HSV

  800-1 (001) – Zemné práce
  800-3 (003) – Lešenie
  801-3 (013) – Búranie a podchycovanie konštrukcií
  827-0 (270) – Vedenie rúrové (výber z cenníka M23)
  827-1 (271) – Vedenie rúrové vonkajšie – vodovody a kanalizácie
  827-2 (272) – Vedenie rúrové vonkajšie – plynovody

  Cenníky PSV

  800-713 – Izolácie tepelné
  800-721 – Zdravotechnické zariadenie budov
  800-731 – Ústredné kúrenie
  800-783 – Dokončovacie práce – nátery
  800-791 – Zariadenia veľkokuchyne
  800-795 – Lokálne kúrenie

  + materiály pre výber cenníkov

  Cenníky M - materiál

  M48 (948) – Periodické revízie

 • ELEKTRIKÁR A INŠTALATÉR - elektromontáže, zdravotechnika, ústredné kúrenie, plyn, VZT

  Cenník HSV

  800-1 (001) – Zemné práce
  800-3 (003) – Lešenie
  801-3 (013) – Búranie a podchycovanie konštrukcií
  827-0 (270) – Vedenie rúrové (výber z cenníka M23)
  827-1 (271) – Vedenie rúrové vonkajšie – vodovody a kanalizácie
  827-2 (272) – Vedenie rúrové vonkajšie – plynovody

  + materiály pre výber cenníkov

  Cenník PSV

  800-713 – Izolácie tepelné
  800-721 – Zdravotechnické zariadenie budov
  800-731 – Ústredné kúrenie
  800-783 – Dokončovacie práce – nátery
  800-791 – Zariadenia veľkokuchyne
  800-795 – Lokálne kúrenie

  Cenník M - materiál

  M21 (921) – Elektromontáže silnoprúdové
  M22 (922) – Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpečovacích zariadení
  M36 (936) – Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení (MaR)
  M46 (946) – Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach
  M48 (948) – Periodické revízie
  M24 (924) – Montáž vzduchotechnických zariadení
  M25 (925) – Povrchové úpravy zariadení pri externých montážach

 • EXTERIÉR - fasády, zateplenie, omietky, okná, …

  Cenník HSV

  800-3 (003) – Lešenie
  801-1 (011) – Bežné stavebné práce
  801-3 (013) – Búranie a podchycovanie konštrukcií
  801-4 (014) – Opravy a údržba

  + materiály pre výber cenníkov

  Cenník PSV

  800-713 – Izolácie tepelné
  800-766 – Konštrukcie stolárske
  800-767 – Konštrukcie doplnkové kovové stavebné
  800-782 – Obklady a dlažby z kameňa
  800-783 – Dokončovacie práce – nátery
  800-784 – Dokončovacie práce – maľby a tapetovanie

 • INTERIÉR - obklady, dlažby, maľby, podlahy, …

  Cenník HSV

  800-3 (003) – Lešenie
  801-1 (011) – Bežné stavebné práce
  801-3 (013) – Búranie a podchycovanie konštrukcií
  801-4 (014) – Opravy a údržba

  + materiály pre výber cenníkov

  Cenník PSV

  800-766 – Konštrukcie stolárske
  800-767 – Konštrukcie doplnkové kovové stavebné
  800-771 – Podlahy z dlaždíc a obklady keramické
  800-773 – Podlahy teracové a syntetické
  800-775 – Podlahy vlysové, parketové a povlakové
  800-782 – Obklady a dlažby z kameňa
  800-783 – Dokončovacie práce – nátery
  800-784 – Dokončovacie práce – maľby a tapetovanie
  800-786 – Dokončovacie práce – čalunnícke úpravy

 • DREVOSTAVBY - tesár, krytina, klampiar, …

  Cenník HSV

  801-1 (011) – Bežné stavebné práce
  801-3 (013) – Búranie a podchycovanie konštrukcií

  + materiály pre výber cenníkov

  Cenník PSV

  800-711 – Izolácie proti vode
  800-712 – Povlakové krytiny
  800-713 – Izolácie tepelné
  800-762 – Konštrukcie tesárske
  800-763 – Konštrukcie – drevostavby
  800-764 – Konštrukcie klampiarske
  800-765 – Konštrukcie – krytiny tvrdé
  800-766 – Konštrukcie stolárske
  800-767 – Konštrukcie doplnkové kovové stavebné

© 2020 ODIS Bratislava. Všetky práva vyhradené.