Stavebný rozpočet

Dostali ste skvelý nápad na investíciu? Máte víziu ktorú chcete zrealizovať ale neviete čo Vás to bude stáť ? Využite naše profesionálne služby v oblasti vypracovania stavebných rozpočtov. Výberom našej spoločnosti neurobíte krok vedľa, máme dlhoročné skúsenosti z oblasti stavebníctva a tvorby rozpočtov stavebných diel. Rozpočty generované naším systémom vždy obsahujú aktuálne ceny stavebných materiálov, výkonov strojov a prác stavebníkov. Okrem rozpočtovania Vám vieme spracovať aj výkaz výmer, prípadne Vám pomôžeme vypracovať tender pre dodanie materiálu vďaka čomu si vyberiete najvýhodnejšieho dodávateľa. Po spracovaní zadania Vám zašleme profesionálne vyzerajúce podklady vďaka, ktorým budete mať prehľad cien Vášho stavebného diela.


Radi Vám pomôžeme

- Vypracovať stavebný rozpočet

- Zostaviť výkaz výmer

- Oceniť slepý rozpočet

- Vypracovať tender

- Vybrať správneho dodávateľa

- Skontrolovať Váš stavebný rozpočet


O všetko sa postaráme

V krátkom dotazníku vyplníte potrebné informácie a my Vám pošleme nezáväznú cenovú ponuku.


 • Vypracovanie Stavebného Rozpočtu

  Spracujeme Vám rozpočet stavebného diela podľa projektovej dokumentácie. Zistite koľko za daný objekt zaplatíte ešte predtým ako začnete stavať.

  Pri spracovávaní položkového rozpočtu automaticky spracovávame i výkaz výmer.
  Definícia

  • Je súbor finančne ohodnotených položiek odpovedajúcich stavbe, stavebnému objektu alebo prevádzkovému súboru, zvyčajne na úrovni stavebných a montážnych práci a špecifikácií (materiálu).

  Členenie rozpočtu

  • ZRN – Základných Rozpočtových Nákladov, do ktorých patria práce

  - HSV – Hlavnej Stavebnej Výroby

  ( 001-Zemné práce, 002-Základy, 003-Bežné stavebné práce, …)

  - PSV – Pomocnej (pridruženej) Stavebnej Výroby

  ( 711-Izolácie proti vode, 731-Ústredné kúrenie, 783-Dokončovacie práce – nátery, …)

  - M – Montážne Práce

  (M21-Elektromontáže, M43-Montáž oceľových konštrukcií, …)
  Ktoré sa daľej delia na cenníky jednotlivých výkonov

  • VRN – Vedľajších Rozpočtových Nákladov, ktoré sa delia na

  - NUS – Náklady Umiestnenia Stavby

  (zahŕňajú náklady na zriadenie staveniska, prevádzkove vplyvy, stažené podmienky, …)

  - IN – Individuálne Náklady

  - ON – Ostatne Náklady

  (zahŕňajú náklady na projekčnú a inžiniersku činnosť, …)


  Požadovaná dokumentácia k vypracovaniu rozpočtu :

  • projektová dokumentácia

  • technická správa

  • ostatná doplnková dokumentácia (ak existuje)

 • Vypracovanie Výkazu výmer

  Spracujeme Vám Výkaz výmer. Je to základná a najdôležitejšia časť stavebného rozpočtu. Správne zostavenie výkazu výmer sa odrazí v konečnom dôsledku na kvalite a presnosti spracovaného rozpočtu.

  Čím komplexnejšu dokumentáciu nám dodáte, tým bude rozpočet kvalitnejší.
  Definícia:

  • Určuje množstvo požadovanej práce, konštrukcíí, špecifikácií a služieb potrebných k zhotoveniu diela, uvádzajúci postup výpočtu a odkaz na príslušnú časť projektovej dokumetácie.

  Správne spracovanie výkazu výmer predstavuje 70% zostavenia kompletného rozpočtu.

  Požadovaná dokumentácia k vypracovaniu výkazu výmer :

  • projektová dokumentácia
  • technická správa
  • ostatná doplnková dokumentácia (ak existuje)

 • Ocenenie Slepého Rozpočtu

  Ocenenie spracovaného výkazu výmer. Používame programové vybavenie firmy ODIS s.r.o. Žilina. Ak zákazník nemá iné požiadavky na cenovú úroveň v ktorej sa má dané dielo oceniť, používame smerné orientačné ceny daného kvartálu. Smerné orientačné ceny je možné samozrejme i upraviť na presné ceny vykalkulované presne pre podmienky Vašej spoločnosti po vzájomnej dohode.


  Definícia

  • Určuje množstvo požadovanej práce, konštrukcíí, špecifikácií a služieb potrebných k zhotoveniu diela, uvádzajúci postup výpočtu a odkaz na príslušnú časť projektovej dokumetácie, bez uvedených jednotkových cien.

 • Výber najvhodnešieho dodávateľa Tender materiálu

  • Ponúkame Vám možnosť vypracovania komplexného tendra materiálu potrebného k zhotoveniu diela.

  • Vami investované prostriedky sa Vám ihneď vrátia v rámci úsporou financií.

  • Súčasne Vám pomôžeme s objednávkou ako i s dojednaním dodávky materiálu presne vtedy keď ho potrebujete, prípadne Vám odovzdáme ponuky dodávateľov s kontaktnou osobou a podmienky si dojednáte osobne.• Prepojenie s ostatnými modulmi programu.

 • Kontrola Rozpočtu

  Ušetrite Vaše financie s našou pomocou. Čoraz častrejšie sa stretávame s potrebou kontroly rozpočtov. Niektoré neseriózne organizácie Vám nedodajú komplexný rozpočet stavebného diela prípadne sa snažia v rozpočtoch zakryť rôzne poplatky na zvýšenie svojho zisku. My Vám ponúkame možnosť tieto nekalé praktiky odhaliť a tým aj ušetriť Vaše finančné zdroje.
  Podľa dohody kontrolujeme

  • Duplicitné položky

  (Konštrukčná položka obsahuje v sebe náklad na materiál a materiál je opätovne samostatne účtovaný)

  • Oprávnenosť použitia položiek

  (presuny hmôt, príplatky, NUS ...)

  • Výkaz výmer

  (objemy, výmery ...)

  • Ostatné nezrovnalosti v rozpočtoch

© 2020 ODIS Bratislava. Všetky práva vyhradené.