Kontrola stavebných rozpočtov

Už máte vypracovaný stavebný rozpočet ? Nie ste si istý či je správne ocenený ? Bojíte sa, že zaplatíte zbytočne veľa za materiál alebo navrhované práce ? Strácate sa v množstve cenových ponúk a neviete ktorá je tá najvýhodnejšia ?   Ak ste aspoň na jednu z otázok odpovedali áno nechajte si naplniť predmetný rozpočet cenníkovými cenami. Po spracovaní zadania Vám zašleme prehľadný výstup kde uvidíte, ktoré položky sú predražené, alebo ktorý dodávateľ je najvýhodnejší.


Čo kontrola stavebného rozpočtu zahŕňa ?

- Precenenie položiek rozpočtu aktuálnymi cenami materiálu 

- Kontrola duplicity položiek (často sa stáva, že materiál obsiahnutý v konštrukčných položkách je zaradený aj ako samostatná položka v rozpočte a tým pádom platíte 2x to isté)

- Kontrola oprávnenosti použitia položiek (presuny hmôt, príplatky, NUS ... )

- Výkaz výmer

- Po spracovaní obdržíte prehľadné výstupy, kde okamžite uvidíte rozdiely v celkových cenách aj na konkrétnych položkách.


Zašlite nám Váš rozpočet

Ocenenie a následná kontrola rozpočtu Vám môže ušetriť značnú časť financií.


© 2020 ODIS Bratislava. Všetky práva vyhradené.